ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH OCHRANA

 

Milá milovnice svého těla, 

moc děkuji za Vaši důvěru spočívající v poskytování osobních údajů a prohlašuji, že chráním Vaše osobní údaje podle veškeré platné legislativy včetně nařízení GDPR.

Své osobní údaje mi svěřujete dobrovolně, pokud jste zájemkyní o knihu JSEM PO PORODU, o online program SKVĚLE JE MI V TĚLE nebo jen chcete nakupovat, tedy zákaznicí, případně odběratelkou novinek nebo návštěvnicí webu www.evabehenska.cz a www.skvelejemivtele.cz

Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a za jakým účelem?

  1. E-mailovou adresu: pro získání kapitoly zdarma, pro přihlášení k odběru novinek, potřebuji Vaši e-mailovou adresu a to pouze pro účely komunikace ohledně nabízené knihy. E-maily Vám budu posílat, jen pokud pro Vás budou přínosem. Ukončení zasílání můžete provést kdykoli, kliknutím na tlačítko "odhlásit".
  2. Fakturační údaje: máte-li zájem o koupi knihy, online programu nebo výrobků Vaše osobní údaje (fakturační údaje) nutně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
  3. Cookies: návštěvou mých webových stránek se zaznamená IP adresa, a pokud máte ve svém prohlížeči povolené ukládání cookies, zaznamenávají se s jejich pomocí údaje o Vámi navštívených stránkách. Na webových stránkách používám službu Google Analytics, podrobnosti o ní naleznete přímo na stránkách společnosti Google. Pro nabídku knihy využívám i reklamy na sociálních sítích, kdy však nejde přímo o zpracování Vašich osobních údajů, pouze se Vám může naše reklama zobrazovat, pokud jste předtím například navštívili některé z našich webových stránek. Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracováváme jen s Vaším souhlasem. Webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožnuje sbírání osobních údajů. Používání Cookies můžete/nemusíte na svém zařízení povolit.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, anebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

 

Kdo je správce Vašich osobních údajů?

Ing. Eva Behenská, MBA

Kropáčkova 563/14

149 00 Praha 4

IČ: 03326934

Ze znění nařízení GDPR jen připisuji roli správce: Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele, kteří mu ve zpracování pomáhají.

Kontaktní osoba: Ing. Eva Behenská - behenska.eva(zavináč)gmail.com, info(zavináč)evabehenska.cz

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje pomocí moderních technologií, které odpovídají vysokému stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji téměř veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K Vašim údajům mají přístup pouze spolupracující účetní, finanční instituce, poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací, přepravce zboží, spolupracující fyzické i právnické osoby zajišťující správu webů a softwarových aplikací nebo vykonávající technické, organizační, provozní, administrativní, logistické, případně další kategorie činností.

Se zpracovateli uzavírám smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů tak, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Všichni případní používaní globální poskytovatelé technologií (datová úložiště, sociální sítě, software apod.), se kterými není technicky možné uzavřít samostatnou písemnou zpracovatelskou smlouvu, jsou zavázáni plnit všechny požadavky GDPR na své straně a plně se zavazují k ochraně všech osobních údajů uživatelů včetně mnou spravovaných.

Ve výjimečných případech jsem povinna osobní údaje zpřístupnit i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Zpracování dat probíhá výhradně na území Evropské unie.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte men, prosím, prostřednictvím e-mailu: behenska.eva(zavináč)gmail.com, info(zavináč)evabehenska.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já Vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl(a) námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelu zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěla své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Zde potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Pokud si budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré Vaše osobní údaje ze systému i ze systémů všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s Vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu však moc ráda, pokud budete o tomto podezření informovat nejprve přímo mne, abych mohli v této věci něco udělat a případné pochybení napravit.

Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já i moji případní spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez Vašeho souhlasu nebudu Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů.